Ăn Chay Ăn Trứng Được Không ?

Phật tử tại gia thường thắc mắc vào những ngày ăn chay, không biết có ăn trứng gà hay trứng vịt được không ? Có người nói rằng trứng không trống hay còn gọi là trứng gà công nghiệp vẫn ăn được, không bị mang tội.

Trứng có phải đồ ăn chay không ?

Vì lòng từ bi và muốn tránh quả báo oán thù nên chủ trương của Phật giáo Bắc tông Đại Thừa là ăn chay. Không vì mạng sống của mình mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các con vật khác.

ăn chay ăn trứng được không

Theo chúng tôi biết, nếu nói ăn chay là tu vẫn chưa đúng hoàn toàn. Vì Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy không có ngày nào ăn chay. Ngoài ra đức Phật và các vị Thánh tăng theo Phật ngày xưa cũng không có ăn chay. Khi các ngài mang bát đi khất thực, ai cúng gì ăn nấy. Phật tử Ấn Độ thời Phật, họ cũng không có ăn chay mà ăn mặn. Dù không ăn chay, không có nghĩa là không tu và các ngài trở thành Phật và A la hán. Tuy nhiên có điều các Ngài không tự tay sát hại mà thôi. Người Phật tử cần hiểu rõ giới thứ nhất này.

Ở giới thứ nhất, Phật dạy người Phật tử không được sát sinh, nhưng chủ yếu Phật dạy, là không được giết người. Do mạng sống con người rất quan trọng so với các loài vật khác. Điều này với luật pháp của trần gian cũng vậy. Giết người là một tội lớn, sẽ bị xét xử trừng phạt rất nghiêm.

Vì thế, người Phật tử không được giết người. Luôn luôn nhớ không giết người là cơ bản, rồi từ đó hạ xuống dần đến những loài sinh vật nhỏ khác. Tránh sát hại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vì nếu giữ một cách tuyệt đối, thì không ai làm được cả. Thậm chí chư Tăng Ni ở trong chùa cũng không tránh khỏi. Vì khi bệnh Tăng ni cũng cần uống thuốc, mà như vậy thì cũng đã giết hại rất nhiều vi sinh vật rồi. Nên xét cho cùng thì không ai tránh khỏi.

Còn với việc ăn chay ăn trứng được không thì theo chúng tôi không tội lỗi gì. Vì trứng vốn không có trống, nghĩa là không có mầm sinh. Không có mầm sinh thì làm sao có sự giết hại. Nếu có mầm sinh mà chúng ta giết hại thì là khác. Đó là nói, những người tu hạnh xuất thế cần giữ, để tiến lên đạo quả Bồ đề nhanh chóng. Còn đối với Phật tử tại gia, tu theo nhơn thừa, nghĩa là theo hình thức giới tướng giữ 5 giới, thì việc ăn trứng gà không trống, thì không có tội lỗi gì. Điều này, đối với người tu Tiên, thì cấm kỵ. Vì tu Tiên là họ luyện tập để cho thân thể được nhẹ nhàng. Do đó, họ không ăn những thức ăn trược uế. Ngược lại, người tu Phật thì không thế.

Vì sao chúng tôi lại chắc chắn như vậy ? Bởi theo luật Phật dạy, những gì có mầm sinh mà mình đoạn tuyệt mạng sống của nó, thì mới có tội. Còn trứng gà trứng vịt không có trống thì không phải là sát sinh hại vật.

Nếu Phật tử còn e ngại, thì có thể nghe lại bộ băng nhựa nói về 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa, do Hòa Thượng Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu. Trong đó, có câu hỏi cũng tương tự và Hòa Thượng cũng đã trả lời khẳng định là ăn trứng gà không trống thì không có gì là tội lỗi cả. Phật tử cứ yên tâm, nếu thích thì cứ ăn. Chỉ sợ ăn nhiều sinh bệnh hoạn mà thôi.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/XuongTranhTuongPhatCom/photos/