Cách Tụng Kinh Tại Nhà

Có nhiều Phật tử thường tụng kinh tại nhà, nhưng vẫn chưa hiểu rõ cách tụng niệm như thế nào mới đúng ? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thời khóa tụng niệm và cách tụng kinh tại nhà phù hợp.

Việc tụng kinh tại nhà nhằm mục đích tìm hiểu nghĩa lý trong kinh qua những lời Phật dạy, sau đó chúng ta áp dụng hành trì trong cuộc sống thường ngày. Vì tâm của chúng ta khi ở nhà thường ngày duyên theo cảnh trần, không lúc nào dừng nghỉ. Giống như con khỉ, con vượn chuyền nhảy liên tục. Nên chư Tổ đưa ra những thời khóa tụng niệm chủ yếu để ràng buộc con khỉ ý thức của chúng ta lại, không lung lạc. Bên cạnh đó việc đọc đi đọc lại nhiều lần cũng với mục đích ghi khắc sâu vào tâm trí của chúng ta.

Những lời Phật dạy, nghĩa lý trong từng câu chữ rất thâm sâu vi diệu, đọc qua một vài lần khó có thể nào hiểu rõ được. Vì vậy nên khi tụng niệm, chúng ta phải hết lòng thành kính. Tâm tha thiết quý trọng những lời Phật dạy. Nếu không đặt định những thời khóa như vậy, tâm ý chúng ta dễ bị buông thả, rong ruổi theo duyên trần mà tạo tội.

Mặc dù tụng kinh là một hình thức lễ nghi tự tướng, nhưng nó cũng có một tác dụng lợi ích rất lớn. Bởi khi tập trung tụng niệm, thì chúng ta thu nhiếp được sáu căn, hoặc gọi là thúc liễm được ba nghiệp thân, khẩu, ý. Từ đó, thân tâm của chúng ta dễ dàng được thanh tịnh.

cách tụng kinh tại nhà

Cách tụng kinh tại nhà

– Về cách tụng kinh tại nhà, như lời Phật dạy trước khi tụng niệm, chúng ta nên rửa tay, súc miệng sạch sẽ và trang phục nghiêm trang chỉnh tề.

– Khi ngồi hay đứng tụng kinh, phải giữ cho thân đoan chính.

– Lúc lạy hoặc quỳ cũng phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe. Trường hợp Phật tử tụng kinh một mình, thì có thể tụng ra tiếng hay tụng thầm, tùy theo sức khỏe bản thân mà thay đổi linh hoạt cho thích hợp.

Thời khóa tụng niệm tại nhà

Thông thường có hai thời gian cố định. Buổi khuya thường là tụng chú Lăng Nghiêm và Đại bi thập chú. Buổi tối thường là tụng Kinh Di Đà. Tuy nhiên còn tùy theo hoàn cảnh của mỗi Phật tử.

Về phần kinh tụng, thực ra kinh nào Phật tử cũng có thể tụng đọc được. Vì tất cả đều là những lời Phật dạy, kinh nào cũng chuyển mê khai ngộ cho chúng ta. Do đó tùy theo căn cơ và sở thích mỗi Phật tử. Nhưng đối với Phật tử Việt Nam xưa nay, từ xuất gia đến tại gia đa phần đều trì tụng các kinh như Di đà, Hồng danh, Vu lan, Phổ môn, Dược sư, Địa tạng, Kim cang, Lăng nghiêm, Pháp Hoa…

Ngoài ra có thể chọn những bộ kinh để tụng cho thích nghi với mỗi trường hợp như :

– Cầu siêu thì tụng kinh Di đà, Địa tạng, Vu lan…

– Cầu an thì tụng kinh Phổ môn, Dược sư….

– Cầu tiêu tai giải bệnh thì tụng kinh Kim cang, Lăng nghiêm…

– Cầu sám hối thì tụng Hồng danh.

Ưu điểm của việc chọn như vậy là cho tâm chuyên nhất, dễ được hiệu nghiệm hơn. Xét về mặt công đức hay giáo lý, thì kinh nào cũng đều có kết quả mỹ mãn như nhau nếu như chúng ta thành kính hết lòng trì tụng.

Với nghi thức tụng niệm, trong mỗi quyển kinh ở phần đầu trước khi vào phần kinh văn, đều có chỉ dẫn phần nghi thức. Phật tử cứ làm theo mà hành trì. Nếu là Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ, thì chư Tổ Liên Tông thường khuyên dạy chúng ta, là sau mỗi thời khóa lễ trì tụng, Phật tử nên phát nguyện hồi hướng cầu sanh Cực lạc. Đây là điều rất quan trọng Phật tử cần lưu ý. Khi phát nguyện, Phật tử nên thành tâm phát nguyện một cách chí thành tha thiết. Vì được vãng sinh hay không phần lớn là do nguyện lực mạnh mẽ của chúng ta.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/XuongTranhTuongPhatCom/photos/