Niệm Phật Nhưng Không Quy Y Tam Bảo Có Được Vãng Sanh Không ?

Nếu chưa chính thức quy y Tam bảo hoặc duyên chưa tới để trở thành người Phật tử, nhưng hằng ngày các bạn vẫn thường niệm Phật, chăm chỉ tu niệm, không làm việc tội lỗi. Vậy khi lâm chung có được vãng sanh Cực lạc không ?

hình ảnh tây phương tiếp dẫn

Dù là quy y hay không, thì việc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc cũng có thể thực hiện ở nhà hoặc ở chùa và tu hành niệm Phật được. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải thật tâm chí thành tu hành và niệm Phật. Mặc dù vậy quy y Tam bảo vẫn tốt hơn vì chúng ta sẽ có hướng để nương tựa tu học. Khi quy y, giữ giới đúng theo lời Phật dạy nên chúng ta ít gây ra những tội lỗi sai trái. Quy y cũng là một trợ duyên làm tăng thêm sức định tâm trong khi chúng ta hành trì niệm Phật. Quy y không chỉ để ta mang danh nghĩa Phật tử mà còn học hỏi hiểu rõ đường lối tu hành.

Nếu vì lí do nào đó, ta chưa thể quy y Tam bảo, chưa đủ nhân duyên mà vẫn tin tưởng và chọn cho mình pháp môn tu theo Phật giáo, điều đó rất đáng quý.

Nhưng trong quá trình hành trì niệm Phật mà tâm trí bán tín bán nghi. Nghĩ rằng mình chưa quy y Tam bảo mà niệm Phật như thế thì có vãng sanh, không biết khi qua đời có được đức Phật A Di Đà và các vị Bồ tát chiếu cố phóng quang tiếp rước trong giờ phút lâm chung không.

Xét cho cùng, lo lắng này cũng hợp lý nhưng chúng ta hãy cứ yên tâm. Chỉ cần quyết tâm một lòng tha thiết niệm Phật, niệm theo đúng cách, đúng lời Phật dạy thì đức Phật Di Đà và các vị Thánh chúng khác sẽ không bao giờ bỏ sót chúng ta. Vì đây là bản nguyện tiếp độ dẫn sanh của các Ngài.

Việc chúng ta là cứ tiếp tục tu niệm, không nên nghi ngờ vì nó sẽ là chướng ngại rất lớn cho việc vãng sanh.

Ngoài ra chủ yếu của niệm Phật là phải bền lâu. Do đó nên Tổ sư có dạy “Niệm Phật không khó, mà khó ở bền lâu, bền lâu không khó mà khó ở nơi nhất tâm”. Ngài Ngẫu Ích Đại sư là vị tổ thứ 9 bên Liên Tông đã dạy

Pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thực hành. Chủ yếu phải tin cho thấu đáo, giữ bền lâu, một lòng chuyên niệm. Hành trì như vậy trọn đời, không thay đổi, nếu không vãng sanh, thì chư Phật ba đời thành ra nói dối. Khi được vãng sanh, tất không còn bị thối chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Kỵ tâm không thường hằng, nay vầy mai khác, thấy ai nói pháp chi huyền diệu liền xu hướng theo, thì không môn nào thành tựu. Ðâu biết một câu A Di Ðà niệm được thuần thục, thì ba tạng mười hai phần kinh những giáo lý cực tắc đều ở trong đó; một ngàn bảy trăm công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó; ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, ba tụ tịnh giới cũng ở trong đó.

Tối kỵ nhất của niệm Phật là tâm không tĩnh, loạn theo trần cảnh. Phải giữ tâm thật yên lặng, cần buông bỏ hết muôn duyên. Niệm Phật là tâm niệm chứ không chỉ khẩu niệm suông. Tâm và tiếng hòa hợp với nhau, từng chữ rõ ràng. Có như vậy việc niệm Phật mới đúng và kết quả tốt đẹp.

Ngoài việc tụng niệm dù không quy y Tam bảo, cũng nên tìm các kinh sách giảng giải về pháp môn niệm Phật. Có như vậy việc hành trì của đạo hữu mới không bị sai lệch. Từ đó việc cầu vãng sanh của chúng ta mới đảm bảo vững chắc hơn.

Quy y hay không còn tùy hoàn cảnh mỗi người, nếu vẫn còn lo lắng thì tốt hơn hết nên quy y Tam bảo. Vì sau khi quy y, tâm của đạo hữu sẽ vững chắc, loại bỏ ưu phiền. Đồng thời việc cầu nguyện vãng sanh cũng được tăng trưởng niệm lực tha thiết hơn. Trên đây là những chia sẻ và lời khuyên chân thành, chứ chúng tôi không dám có ý muốn buộc đạo hữu phải quy y. Chúng tôi rất tôn trọng niềm tin và sự chọn lựa quyết định của mọi người. Nhất là vấn đề niềm tin tôn giáo.

Kính chúc đạo hữu tín tâm kiên cố, tịnh nghiệp tinh chuyên và chóng đạt thành sở nguyện.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/XuongTranhTuongPhatCom/photos/