Nên Niệm Danh Hiệu Phật Nào Khi Dâng Hoa Cúng Phật ?

Mỗi sáng khi thay nước và niệm hương, dâng hoa cúng Phật, các Phật tử thường thắc mắc không biết phải niệm hồng danh của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật hay Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát…rồi tụng kinh. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của việc dâng hương cúng Phật.

Để thể hiện tấm lòng chí thành của Phật tử với Tam Bảo, thì phần lễ nghi như dâng hương cúng Phật, cúng nước hoặc hoa quả…là điều rất tốt. Việc này thuộc về phần sự tướng bên ngoài. Bên cạnh đó, khi dâng cúng Phật tử cũng cần biết thêm về ý nghĩa của những việc làm này.

dâng hoa cúng phật

Ý nghĩa dâng hoa cúng phật

Trong Phật giáo, việc nào cũng gồm hai ý nghĩa là sự và lý phải viên dung. Hay còn có thể hiểu là Sự đâu là Lý đó. Từ đó hiểu việc làm của chúng ta mới có lợi ích thiết thực và không bị lạc rơi vào mê tín. Nếu không người Phật tử dễ bị mắc lỗi mê tín. Khi dâng nước cúng Phật thì Phật tử phải hiểu đó là biểu hiện của nước tâm thanh tịnh. Phải giữ tâm thanh tịnh giống như ly nước trong mà chúng ta dâng cúng Phật. Vì Phật có nghĩa là giác, mà giác là chánh niệm, tỉnh thức.

Do đó khi cúng Phật phải thành tâm chánh niệm. Có chánh niệm sẽ có an lạc. Ngược lại nếu cúng Phật với tâm thất niệm, nghĩ nhớ lung tung hoặc đang tính toán nhiều việc, thì như thế sẽ không được lợi lạc. Như vậy lúc đó việc cúng Phật xét cho cùng chỉ là hình thức bề ngoài cho có lệ. Nghĩa là người khác bày cứ làm theo, chứ không hiểu rõ ý nghĩa căn bản của việc làm. Đó thực sự là một thiếu sót lớn lao của Phật tử. Từ việc cúng Phật, suy ra các việc làm khác cũng vậy.

Theo lời Phật dạy, bất cứ việc làm nào của Phật tử mà tương ứng với tính giác, thì việc đó mới có ý nghĩa thiết thực. Nếu nói việc cúng Phật tại gia thì tất nhiên Phật tử có phước. Phước có là vì khi cúng Phật hoặc Bồ tát, chúng ta đã thành tâm cung kính. Từ thành tâm cung kính đó, sẽ có được phước báo. Nhưng nếu chỉ vậy thì chưa đủ ý nghĩa của việc dâng cúng.

Bên cạnh việc thành tâm, Phật tử còn phải hiểu về nghĩa lý của việc làm đó. Do việc dâng cúng bằng vật chất, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Ví dụ khi Phật tử dâng cúng hoa quả, thì phải hiểu rằng nếu muốn gây nhân tốt đẹp như hoa tươi, thì kết quả nhận được như những trái cây tươi tốt mà mình đang dâng cúng Phật. Vì trái là kết quả của hoa, nhờ có đơm hoa kết nụ mới thành trái. Hoa là nhân mà trái là quả. Nhân tốt sẽ có quả tốt. Phật tử cúng dường là nhân, phước báo là quả.

Từ đó nhắc nhở chúng ta phải tạo nhân lành, thì mới được quả lành. Nếu chúng ta chỉ hiểu đơn thuần dâng cúng hoa quả hoặc những thứ khác để được phước, thì cũng chưa đúng ý nghĩa của việc dâng hoa quả cúng Phật. Phật là giác, còn cúng có nghĩa là nuôi lớn. Ở đây là nuôi lớn căn lành. Người Phật tử nuôi lớn và phát triển căn lành, trí giác của mình. Như vậy đúng với ý nghĩa của việc cúng Phật qua hai phương diện “Sự và Lý tròn đầy”.

Niệm danh hiệu Phật hay Bồ tát nào trước khi dâng hoa cúng Phật ?

Khi cúng thì Phật tử muốn niệm vị Phật hay Bồ tát nào tùy ý cũng đều được cả. Tuy nhiên chúng ta nên niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước vì Ngài là giáo chủ của cõi Ta bà. Nhờ Ngài mà chúng ta mới biết chư Phật và các vị Bồ tát khác. Hơn nữa nhờ học hỏi giáo lý của Phật Thích Ca mà chúng ta mới biết được đường lối tu hành thoát khổ. Vì vậy chúng ta nên ghi nhớ công ơn to lớn vô biên của Ngài. Làm gì chúng ta cũng nên niệm danh hiệu Phật Thích Ca trước. Để Ngài chứng minh gia hộ cho việc làm của chúng ta.

Trường hợp nếu Phật tử cảm thấy mình có duyên với vị Phật hay vị Bồ tát nào, thì cứ niệm danh hiệu của những vị đó không sao cả. Không vị Phật hoặc Bồ tát nào trách Phật tử vì điều đó. Nếu là người chuyên tu pháp môn Tịnh độ, thì họ thường niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Còn người tin vào hạnh nguyện cứu khổ của Quan Thế Âm Bồ tát thì cứ niệm danh hiệu của Ngài.

Nói chung tùy vào sở thích và nhân duyên mỗi người mà niệm danh hiệu của mỗi vị Phật hay Bồ tát có khác nhau. Niệm vị nào trước hay sau cũng được, không có gì sai. Tuy nhiên như đã giải thích, thì có thể niệm đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rồi sau đó sẽ niệm những vị Phật, Bồ tát khác thì có lẽ đúng cách hơn.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/XuongTranhTuongPhatCom/photos/