Vì sao các tu sĩ Phật giáo Việt Nam lấy họ Thích ?

Các tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam dù là nam hay nữ đều có họ Thích. Điều này chỉ có ở Việt Nam hay còn ở những đất nước khác ? Nguyên do của truyền thống này và bắt đầu từ khi nào trong lịch sử ?

Xét về nguyên tắc, không chỉ riêng tu sĩ Phật giáo Việt Nam, mà tất cả các tu sĩ Phật giáo dù ở bất cứ đâu cũng đều mang họ Thích. Bởi vì họ của đức Phật là họ Thích. Những vị này được gọi là con đầu lòng của chính pháp, là trưởng nam của lịch sử truyền thừa, là con của đấng Điều Ngự, do đó tất nhiên phải lấy họ Thích.

hình ảnh phật thích ca mâu ni

Ngoài ra trên thực tế, việc sử dụng họ Thích không phải là quy luật áp dụng chung cho tất cả. Điều này còn tùy thuộc vào sở thích và điều kiện của mỗi người. Không phải ai cũng đặt họ Thích cho mình, vì liên quan đến văn kiện giấy tờ và cách xưng hô. Tại Việt Nam, với những tu sĩ Phật giáo, cũng có rất nhiều vị từ lúc xuất gia đến khi viên tịch, các Ngài cũng chưa từng dùng họ Thích. Không chỉ vậy, có nhiều vị tu sĩ còn sử dụng tên đời thường trong những kinh sách dịch thuật. Ví dụ như cố Đại lão hòa thượng Hành Trụ, ngài thường để là Sa Môn Lê Phước Bình…Nhiều vị chỉ để pháp danh hoặc pháp hiệu mà thầy tổ đã đặt cho, bút hiệu…chứ các ngài không tự xưng mình là Thích.

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng có thể tìm thấy các bậc cao tăng đức độ thời xưa, đa phần các ngài không dùng họ Thích trước pháp danh hoặc pháp hiệu của mình. Ví dụ Vạn Hạnh, thì chỉ để Vạn Hạnh, về sau vì ngài tu thiền đạt ngộ được lý thiền, nên người ta tôn xưng ngài là Thiền sư.

Đối với các quốc gia khác, thì hiện tại chúng tôi được biết thông qua một số tài liệu, sách báo thì cũng không thấy các tu sĩ để họ Thích (Sàkya). Ngoại trừ Phật Giáo Trung Hoa và Đài Loan, hiện nay thì có một số vị lấy họ Thích. Nhưng đa số chúng tôi thấy họ dùng 2 chữ Pháp sư ở đầu. Ví dụ Pháp sư Tịnh Không.

Nguyên nhân và thời điểm sử dụng họ Thích trong lịch sử

Trong sách từ điển Phật học Hán Việt có nói “đạo Phật lúc mới truyền sang Trung Quốc, các tăng còn được gọi bằng họ thế tục của mình, họ Trúc hay lấy họ của bậc sư phụ. Như ngài Chi Độn là họ Quan, nhưng do sư phụ là ngài Chi Khiêm, nên lấy họ Chi. Ngài Bạch Đạo Du là họ Phùng, có sư phụ là ngài Bạch thi lê mật đa, nên lấy họ Bạch.

Thế kỷ thứ 4 Tây Lịch, một cao tăng Trung Hoa đời Đông Tấn (312 – 385) mới nói Đức Phật có họ là Thích Ca, nay những người xuất gia nên theo họ của Phật, là họ Thích. Về sau khi Kinh A Hàm được mang về, trong Kinh cũng nói như vậy. Từ đó khắp nơi đều làm theo. Trong sách Dị Cư Lục 22 có ghi “Sa môn từ thời Ngụy Tấn lấy họ theo của thầy dạy. Ngài Đạo An suy tôn Đức Thích Ca, bèn lấy chữ Thích làm họ. Sau lại thấy A Hàm nói: Bốn con sông nhập vào bể, không còn có tên của con sông. Bốn họ Sa môn, đều dòng họ Thích. Từ đấy trở thành lệ cố định, các Sa môn bắt đầu lấy họ Thích”

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/TranhTuongPhatThienTam/photos/