Ý nghĩa Cực Lạc Và Niết Bàn Giống Hay Khác Nhau ?

Giống nhau giữa Cực Lạc và Niết Bàn

Nếu xét về mặt lý tính thì Cực Lạc và Niết Bàn giống nhau. Vì Niết bàn là một tâm thể vắng lặng an vui giải thoát. Cực lạc hoặc Tịnh độ cũng là một tâm thể an vui cùng cực. Cả hai đều vượt ngoài phạm trù đối đãi nhị nguyên, là một thực thể bất sinh bất diệt…Đến đó chấm dứt mọi danh ngôn sắc tướng, suy nghĩ không đến. Ðó là điểm giống nhau trên căn bản lý tính.

cực lạc và niết bàn

Khác nhau giữa Cực Lạc và Niết Bàn

Nhưng nếu xét về mặt sự tướng thì giữa Niết bàn và Cực lạc thì ý nghĩa và cảnh giới khác nhau rất nhiều. Vì Niết Bàn không phải là một cảnh giới có hình tướng cụ thể tại ngoại. Một số người lầm tưởng Niết bàn như là một cảnh giới vi diệu ở một cõi xa xăm nào đó, sau khi qua đời con người đi về cõi đó để hưởng thụ những điều phước lạc. Nếu hiểu Niết bàn như vậy thì là một sai lầm lớn. Niết bàn là một cảnh giới nội tại, do loại trừ hết tập nhân vô minh phiền não mà đạt được. Cũng giống như người thợ lọc hết quặng bẩn thì nguyên chất vàng hiện ra, mây tan trăng sáng. Ðây là một quả vị cứu cánh tịch diệt giải thoát hoàn toàn.

Còn Cực lạc là một cảnh giới ngoại tại, có hình tướng chính báo và y báo cụ thể. Về việc này kinh A Di Đà đã diễn tả cho chúng ta thấy như sau :

Ðó là một cảnh giới được xây dựng tạo thành từ bảy thứ báu rất trang nghiêm vi diệu. Từ cảnh vật cho đến nhân dân ở cõi đó, tất cả đều cực kỳ thắng diệu. Một thế giới hoàn toàn thuần vui không khổ. Nhờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mà chúng ta biết được cảnh giới này.

Hiện nay thế giới Cực lạc được đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đây được xem là một thế giới văn minh, dồi dào vật chất và tinh thần. Đây là một xã hội cao cấp tuyệt vời với nền giáo dục đạo đức tuyệt đỉnh. Người dân đều là những bậc thượng thiện đức cao. So giữa chính báo và y báo ở cõi Cực lạc với Ta bà này, thì khác nhau rất xa. Vì vậy người ở cõi này mới phát tâm niệm Phật A Di Ðà để cầu sinh về cõi Cực lạc.

Tóm lại, xét về lý tính thì Niết Bàn và Cực lạc giống nhau. Còn xét về phần sự tướng thì khác nhau. Nhưng nếu chúng ta biết dung hợp trong sự tu hành, thì Niết bàn hay Cực lạc cũng từ tâm thể chúng ta mà ra. Tất cả không gì ngoài tâm ta cả. Kinh có nói “Nhứt thiết duy tâm, vạn pháp duy thức” là vậy.

Kính chúc Phật tử được đầy đủ phước duyên thẳng tiến mãi trên con đường tu học Phật pháp và sẽ đạt thành như ý nguyện.

Quý đạo hữu Phật tử có nhu cầu thỉnh tranh, tượng Phật vui lòng liên hệ hotline 0981.993.020 hoặc tham khảo các mẫu tranh tượng tại Fanpage : https://www.facebook.com/pg/XuongTranhTuongPhatCom/photos/